#updates

Bases legais do sorteo en colaboración con GADIS do 8 de outubro de 2022 en Santiago de Compostela

Novas

Nesta edición de Curtocircuíto, que celebraremos entre o 1 e o 9 de outubro de 2022, GADIS renova o seu patrocinio con nós. Para celebralo, queremos sortear na nosa conta de Instagram e en colaboración con eles un pase con acompañante para o noso Live A/V do sábado 8 de outubro na Sala Capitol.

Esperámosvos nas salas e, mentres tanto… axúdanos a propagar a boa nova!

Curtocircuíto - Festival Internacional de Cinema de Santiago de Compostela, está organizado polo Concello de Santiago e conta co apoio da Deputación de Coruña, AGADIC e ICAA.

Bases legais do sorteo en colaboración con GADIS do 8 de outubro de 2022 en Santiago de Compostela:

Entidade responsable

Curtocircuíto - Festival Internacional de Cinema, con domicilio en Avenida do Burgo dás Nacións s/n, 15705 Santiago de Compostela, é a entidade responsable do sorteo. A participación na presente promoción presupón a lectura e comprensión das presentes bases, así como a súa conformidade coas mesmas.

Ámbito da promoción e duración

Promoción de ámbito estatal e a través de Instagram. Só poderán participar maiores de 18 anos. A promoción dará comezo o xoves 6 de outubro de 2022 ás 15:00h e terminará o venres 7 de outubro ás 23:59h.

Mecánica de participación e selección da persoa gañadora

Participarán no noso sorteo as persoas que sexan seguidores ou seguidoras do perfil de Curtocircuítoe de GADIS Supermercados en Instagram. Gañarán un bonus aquelas contas que comenten a publicación específica. A persoa gañadora elixirase mediante sorteo puro a través de aplicación en liña.

Premio

Sortearase un pase para o show Ao vivo A/V  do 8 de outubro de 2022 en Santiago de Compostela que está programado dentro do cartel desta edición do festival. Curtocircuíto notificará á persoa gañadora o premio a través dunha publicación no seu Instagram, para posteriormente requirirlle os seus datos de identificación básicos (número de teléfono, DNI, correo electrónico, nome completo) para tramitar a entrega e o goce do premio. A ausencia de resposta en 24 horas implicará a renuncia ao premio.

Condicións do premio

O premio non poderá trocarse polo seu valor en metálico, nin por calquera outro premio.

Queda prohibida a comercialización e/o venda do premio ou do dereito á súa obtención.

O dereito ao premio é intransferible. 

A renuncia ao premio non dará dereito de indemnización ou compensación algunha.

Prohibicións

Serán excluídos da promoción ou perderán o premio todos aqueles participantes que actúen co fin de lucrarse a través da revenda dos premios conseguidos e/o de forma organizada con devandita finalidade. Para determinar tal intención, Curtocircuíto - Festival Internacional de Cinema terá en conta comportamentos anteriores dos afectados, en base aos cales poderán excluír a súa participación na presente promoción.

Aceptación e Modificación das Bases

A participación na promoción conlevará a aceptación plena e incondicional destas bases e supoñerá conformidade coas decisións interpretativas que das mesmas efectúe Curtocircuíto - Festival Internacional de Cinema. Curtocircuíto resérvase o dereito para efectuar calquera cambio que redunde no bo fin da promoción cando concorra xusta causa ou motivos de forza maior que impida levala a termo na forma prevista nas presentes bases.