NOTAS DE PRENSA

» Presentación do festival


FOTOGRAFÍAS

» Pela del Álamo (director do festival)
» Fotogramas
» Live cinemas
» Xurados e convidados


TRAILERS E EXTRACTOS

» Trailers e extractos


PREVISIÓNS

» Previsións durante o festival