Actividades

Todas as actividades

Pasaporte Curtocircuíto

Do 28 de setembro ao 6 de outubro | Santiago de Compostela

Pasaporte Curtocircuíto é unha actividade dedicada ao alumnado da Universidade de Santiago de Compostela, que busca recoñecer, a través da concesión de ata 1 crédito ECTS, o compromiso polo cine dos seus participantes. 

Condicións xerais de participación

 • Poderá participar na actividade calquera estudante da USC. 

 • A inscrición na actividade farase vía mail, mandando os seguintes datos ao correo  info@curtocircuito.org 

  • Nome e apelidos

  • Mail

  • Teléfono

  • Xustificante de matrícula

 • Unha vez confirmada a inscrición, cada participante poderá recoller a súa cartilla nas oficinas do festival (ABANCA Obra Social) a partires do día 28 de setembro en horario de 10:00 a 14:00 ou de 16:00 a 20:00 h. 

 • A cartilla é persoal e intransferible. É necesario levala a cada sesión ou actividade, xa que é o documento que permite que se contabilice o total de horas de asistencia. 

 

Criterios para a concesión dos créditos

 • O criterio para o recoñecemento de créditos será: 

  • 25 horas de asistencia ao festival = 1 crédito ECTS (O recoñecemento do crédito está suxeito á tramitación positiva do mesmo por parte da Universidade.)

 • Cada sesión de proxeccións corresponderá  a 1 h 30 min para o cómputo final das horas. 

 • Cada sesión de actividades computará segundo o propio tempo de duración da actividade

 • Só computarán as proxeccións e as actividades. Os eventos e concertos no terán validez