Filmes

Todos os filmes

Explora 2

Teatro Principal

Duración: 67m 04s

Wasteland No. 1: Ardent, Verdant

Wasteland No. 1: Ardent, Verdant

Jodie Mack

 • 2017
 • 04:10
 • EUA
 • EXP
 • COL

Un eloxio sobre o potencial desperdiciado que envía o desfasado fóra do seu lugar: o lixo convertido en tesouro. Un apetito pola destrución traza o ciclo de vida dos produtos, interrompendo o horizonte a través dunha intersección de perspectivas.

Estrea en españa

Answer print

Copia cero

Monica Saviron

 • 2017
 • 04:50
 • EUA
 • EXP
 • COL

«O deterioro que devasta as películas en cor transcorre na escuridade. Acelérase con altas temperatura e, en menor medida, con unha relativa humidade. A disolución das tinturas é irreversible. Unha vez que as imaxes tinguidas se desvanecen, a información perdida non se pode recuperar», Instituto de Permanencia da Imaxe

Everything Turns...

Todo xira...

Aaron Zeghers

 • 2016
 • 12:31
 • Canadá
 • EXP
 • COL

Todo xira... é unha investigación aberta sobre a mitoloxía dos números en películas de Super-8. Exposicións longas e distintas técnicas de animación procesan e reestruturan a ciencia que hai detrás. O resultado é unha especie de almanaque do tempo, do espazo e do lugar con humorísticas referencias a Hans Richter.

Estrea en Galicia

On generation and corruption

Da xeración e a corrupción

Takashi Makino

 • 2017
 • 26:00
 • Xapón
 • EXP
 • COL

«Inspirado por Da xeración e a corrupción, de Aristóteles, tras unha proxección en Atenas (In Mute Festival 2015), tiven una conversación sobre Aristóteles cunha dona maior do público. Falamos sobre a materialidade do Cine. Tamén falamos sobre que a construción do propio cine ten o seu símil coa vida e o tempo. O Cine nunca existe. Só se mantén Xerándose e Corrompéndose. A situación é similar á construción da vida e a civilización. Daquela decidín rodar esta película.

Tódalas imaxes graváronse en Xapón. A imaxe continuará repetindo a aparición e a desaparición coma unha espiral infinita».

Estrea en Galicia

Distortion

Distorsión

Lydia Nsiah

 • 2017
 • 04:40
 • Austria
 • EXP
 • COL

Distorsión usa o potencial estético das técnicas de codificación dixital de acordo coa efémera e vangardista metraxe encontrada. Posto que as películas están protexidas contra a copia, as súas reproducións dixitais están codificadas. Ao copiar as imaxes en movemento, convértense en formas e patróns distorsionados, que se condensan coa montaxe rítmica de Nsiah e se sintetizan coa banda sonora de Billy Roisz.

Estrea en España

I don’t think I can see an island

Non creo que poida ver unha isla

Christopher Becks, Emmanuel Lefrant

 • 2016
 • 04:22
 • Francia
 • EXP
 • COL

Baseada nunhas imaxes gravadas durante unhas vacacións que pasaron xuntos, dous vellos amigos e cineastas fan unha película xuntos e emprenden unha aventura non euclidiana simbolicamente auténtica.

Estrea en Galicia

Pattern language

Linguaxe de patróns

Peter Burr

 • 2017
 • 10:31
 • EUA
 • EXP
 • B/N

«Linguaxe de patróns» é unha expresión acuñada polo arquitecto Christopher Alexander para cuantificar a vivacidade de certas ambicións humanas a través dun índice de patróns estruturais. Algúns defensores deste deseño, insisten en que as persoas poden usalo para resolver con éxito complexos problemas de deseño. Neste filme, os patróns organizados e con numerosas capas móvense segundo frecuencias e ritmos sonoros, coa fin de construír un interminable labirinto mutante.

Estrea en España