Música

Todos os concertos

Pelos en la calle y pelis en la lengua. Alex Mendizábal (II)

20:00 h

Punto de encontro: Rúa Nova

Pelos en la calle y pelis en la lengua. Alex Mendizábal (II)

Cine Viandante en 4 actos polas rúas, prazas e pórticos da cidade

Álex Mendizábal

Ocúpase de pausa e efecto. Vive aroma.

 

Foto: Juan José Aranguren